Welcome to our new website! We hope you will find all the information you need about capoeira, our group, classes, etc... Please note that certain sub-menus are still under construction but if you have any questions, please do not hesitate to contact us.

Children

English

Children can start doing capoeira at the age of three. At this early stage only a certain type of basic movements are taught in order to avoid injuries. Classes last for 45-60 minutes and consist of games that involve certain basic movements, singing and learning rhythm. The language of classes can be in English and/or Hungarian however, the name of movements and the songs are always taught in Portuguese (simple words only).

It is important to highlight advantages of capoeira when we talk about children as it highly develops motor skills, balancing and a sense of rhythm. The combination of martial art movements and playful elements improves creativity, concentration and reaction skills, visual sensing and memory. By learning the basic movements, children become part of an exciting non-verbal game of communication which has a certain rhythm defined by the play of music instruments used in the classes. And last but not least, our experience is that capoeira has a highly positive impact on children’s personality as they learn self-control, tolerance, mutual respect and recognition.

Magyar

Gyerekeknek 3 éves kortól ajánlott a capoeira elkezdése. Ilyen korai időszakban csak bizonyos alapmozdulatokat tanítunk a sérülések elkerülése végett. Az órák 45-60 percesek, amelyek tartalmaznak különböző játékokat magukban foglalva bizonyos alapmozdulatokat, valamint éneklést és zenét. Az órán használt nyelv lehet angol és/vagy magyar, azonban a mozdulatokat és a dalokat portugál nyelven tanítjuk(ezek általában egyszerű szavak).

Fontos kiemelni a capoeira előnyeit, ha gyerekekről beszélünk. Mint olyan, fejleszti a motoros készségeket, egyensúly-, és ritmusérzéket. A harcművészeti és játékos elemek kombinációja fejleszti a kreativitást, koncentrációt és reakcióképességet, a vizuális érzéket és a memóriát. Az alapmozdulatok elsajátításával a capoeira játékosok egy izgalmas non-verbális kommunikáció részévé válnak, melynek meghatározott ritmusa van, amelyet az órán használt hangszerek adnak. Végül, de nem utolsó sorban, tapasztalatunk szerint a capoeirának kimagasló pozítiv hatása van a gyermekek személyiségére, mert önkontrollt, toleranciát, tiszteletet és elismerést tanulnak.

 

Senzala Hangszeres alapú zenei és mozgásfejlesztés

Contacts/Elérhetőség

Mestre Chiquinho

chiquinhosenzala@hotmail.com
infosenzala@gmail.com